Produkcja

 

Słupy wirowane do linii przesyłowych 35-750 kV są produkowane na trzech halach:

- Hala ЦФО-1 - specjalizuje się w produkcji opór stożkowych do linii przesyłowych СК 22.2-1.0 o napięciu 35-110 kV;

- Hala ЦФО-2 -specjalizuje się w produkcji opór СК 26.2-1.0 o napięciu 110, 220, 330 kV i mocy 10000 m3;

- Hala ЦФО-3 -specjalizuje się w produkcji 20 m opór cylindrycznych СЦ 20.2-1.0

Ø 800 mm do linii o napięciu 330, 500, 750 kV.

W przedsiębiorstwie działają również takie hale jak:

- Hala wyrobów żelbetowych ЗБВ (poligon) - specjalizuje się w produkcji fundamentów pod opory metalowe linii przesyłowych typu Ф, płyt drogowych ДП, rozpór, pali o przekroju kwadratowym i innych żelbetowych wyrobów podstacyjnych;

- Hala konstrukcji metalowych specjalizuje się w produkcji konstrukcji metalowych klasy УБ, ПБ i belek metalowych do linii przesyłowych o napięciu 35, 110, 150, 220, 330, 500 kV;

- Hala mieszania betonu;

- Hala naprawczo-mechaniczna – wyposażona w 23 różne obrabiarki do metalu. W hali działa sekcja produkcji urządzeń niestandardowych, co pozwala na produkcję we własnym zakresie szalunki, formy metalowe na nowe rodzaje wyrobów;

- Hala elektroenergetyczna;

- Hala paroenergetyczna;

- Hala transportowa;

Ogólnozakładowe magazyny surowców, materiałów i wyrobów gotowych zajmują powierzchnię 180000 m2, w tym magazyny kryte 600 m2.

Fabryczne laboratorium pomiarowe jest osobną jednostką strukturalną Halenerhobudprom PSA, która spełnia kryteria atestacji i jest atestowana na przeprowadzanie pomiarów w zakresie i/lub poza zakresem obowiązywania państwowego nadzoru metrologicznego. Główną funkcją laboratorium jest przeprowadzanie pomiarów w zakresie obowiązywania państwowego nadzoru metrologicznego. Ponadto Fabryczne laboratorium pomiarowe pełni następujące funkcje:

 Zapewnia kompetentne przeprowadzanie pomiarów na etapie produkcji i eksploatacji obiektów, wskazanych w zakresie atestacji;

 Bierze udział w przeprowadzaniu pomiarów arbitrażowych i w pracach skierowanych na weryfikację działalności innych atestowanych laboratoriów;

 Wprowadzenie nowych środków techniki pomiarowej, urządzeń badawczych i nowych technologii.

 

 

 

Nasze zalety

 

- słupy żelazobetonowe zapewniają znacznie wyższą jakość pod względem podstawowych wskaźników niż w przypadku analogicznych wyrobów z metalu.

Czytaj więcej: Nasze zalety

Historia

Galenergobudprom Prywatny spółka akcyjna została założona zgodnie z decyzją Ministerstwa Energetyki i Elektryfikacji Ukrainy z dn. 5 września 1994 r. no. 207 w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Stryjska Fabryka Konstrukcji Żelbetonowych we wskazaną otwartą spółkę akcyjną zgodnie z Dekretem Prezydenta Ukrainy z dn. 15 czerwca 1993 r. „O korporatyzacji przedsiębiorstw“ nr 210/93.

Czytaj więcej: Historia